[WMA]http://www.fileden.com/files/2009/4/29/2422815/05-%20%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%20-%20%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2.mp3[/WMA]

จะไปหา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์จะไปหา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์จะไปหา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์จะไปหา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์จะไปหา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์จะไปหา - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา