วงศ์นกเงือก

วงศ์นกเงือก (Hornbills)


Family ; Bucerotidae

นกขนาดใหญ่ ปีกกว้างหางยาว ปากใหญ่ ส่วนใหญ่มีขนสีดำสลับขาว ขนส่วนที่เป็นสีขาวบางครั้งจะพบจุดแต้มสีเหลืองด้วย ใช้เวลาหลายปีกว่าจะโตเป็นตัวเต็มวัย บินช้าแต่แข็งแรง


วงศ์นกเงือก

บางชนิดเวลากระพือปีกจะมีเสียงดังคล้ายเสียงหวดแส้ เกือบทุกชนิดกินผลไม้เป็นอาหารแต่ก็อาจจะจับสัตว์ขนาดเล็กจำพวกงู จิ้งจกหรือลูกนกชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์บางชนิดจะอยู่รวมกันเป็นฝูง

ทำรังในโพรงไม้โดยใช้โคลนหรือมูลสัตว์เป็นกาวหรือพลาสเตอร์เพื่อลดขนาดปาก ทางเข้ารัง ตัวเมียมักจะได้รับอาหารจากตัวผู้หรือตัวอื่นๆในฝูง


ประชากร ของนกวงศ์นี้เกือบทุกชนิดกำลังลดลงจากการทำลายป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยรวม ทั้งการล่าโดยน้ำมือมนุษย์ ทั่วโลกมี 46 ชนิด เมืองไทยพบ 12 ชนิด


วงศ์นกเงือก


ข้อมูลจาก www.wanakorn.com