วันนี้คุณดื่ม "นม" แล้วหรือยัง?


ด้วยในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนม

ผู้ใหญ่ ควรดื่มนมพร่องมันเนย
วัยรุ่น 1-2 แก้ว
เด็ก1-2 ขวบ นมแม่ดีที่สุด ครับ

ประเภทของนม

1. นมสดธรรมดา ที่มีไขมันต่ำ แบ่งออกเป็น..
- นมพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) อยู่ในกล่องพลาสสติก
- นม UHT (ultra-heat treatment) อยู่ในกล่องกระดาษ
- สเตอริไลส์ (Sterilization) อยู่ในกระป๋องโลหะ
.......... อนามัย สะดวก เพื่อพกพา ราคาแพง

2. นมเปรี้ยว หรือ โยเกิร์ต
- ที่มีลักษณะเป็นน้ำคล้ายเครื่องดื่ม เรียกว่า นมเปรี้ยว
- ที่มีลักษณะเหลวข้นที่เรียกว่า โยเกิร์ต
.......... น้ำตาลอาจจะสูง โปรตีนจะพล่อง ราคาแพง

3. นมผง มีคุณค่าเทียบเท่านมสด ราคาถูกกว่า ได้คุณค่าเทียบเท่ากับนมสด

4. นมจากพืช โภชนาการไม่เทีบบเท่า นมสัตว์

5. นมถั่วเหลือง ไม่มีคอเลสเตอรอล มีโภชนาการสารอาหารครบครัน แต่.. สารอาหารสำคัญ "แคลเซียม" ไม่เทียบเท่า นมวัว
.......... ให้สลับดื่มภายในหนึ่งวัน ได้คุณค่า

คนเอเชียส่วนมาก ดื่มนม "วัว" แล้วท้องเสีย เพราะ ไม่มีแลคเตส (lactase) ไปย่อย แลคโตส (lactose)
.......... แนะนำให้ดื่มเวลาท้องอิ่ม ควบคู่กับอาหารมื้อหลัก

แลคเตส (lactase) เป็นเอนไซม์ที่คะตะ ไลส์ปฏิกริยาการไฮโดรไลลิสของน้ำตาลแล คโตสให้เป็นกลูโคสและกาแลคโทส ในน้ำนมมีเอนไซม์นี้เพียงเล็กน้อย เป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำนมหรือมาจากแบคทีเรีย ยังไม่ทราบแน่นอน ที่มา: เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม, นิธิยา รัตนาปนนท์ พ.ศ. ๒๕๒๗,หน้า ๕๘
แลคโตส (lactose or milk sugar) หรือน้ำตาลนม เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญ พบในน้ำนมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แลคโตส สังเคราะห์ขึ้นในเต้านม น้ำนมจะมีแลคโตสเฉลี่ยประมาณ ๔.๘ เปอร์เซ็นต์ แลคโตสมีความสำคัญในอุตสาหกรรมนม เนื่องจากแลคโตสถูกทำให้ สลายตัวได้ง่ายโดยแบคทีเรีย ทำให้เกิดกรดแลคติค ที่มา: ผลิตภัณฑ์จากน้ำนม พ.ศ.๒๕๒๕, หน้า ๑๑-๑๒, สุวรรณา กิจภากรณ์

วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง? ดื่มนม (รสจืด) ไม่ทำให้อ้วน ครับ ที่อ้วนเพราะน้ำตาล ครับ:l- เผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้านมหาบ้างครับ :l-

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บพันธิปครับ