ขอบคุณที่ทำให้ "ตาสว่าง"

รักที่เคยมอบให้มากมาย

ใจที่เคยห่วงหาไม่เคยห่าง

กำลังใจที่คอยส่งให้อย่างสมำเสมอ

แต่เธอ..มอบให้แค่เศษรักที่เลือนลาง

ณ วันนี้ขอขอบคุณที่ทำให้ "ตาสว่าง"
[RADIO]http://www.file2go.com/dl.php?fi=416s3[/RADIO]