ภาพหายาก - อินเดียในอดีตเมื่อ 100 ปีก่อน
<embed src="http://widget-b6.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=lt&il=1&channel=3170534137714323382&site=widget-b6.slide.com" style="width:600px;height:450px" name="flashticker" align="middle"></embed>