หนุ่มดอยเต่า : นกแล
สมัยตอนเป็นเด็กน้อยมักหลายจ้า[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=578s2[/WMA]