กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: บทเพลงแห่งพระพุทธองค์

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  บทเพลงแห่งพระพุทธองค์


  บทเพลงแห่งพระพุทธองค์
  พระองค์ทรงพิศสรรพางค์
  เพ่งพิศพลางสมร-พระกุมาร
  อุเบกขาบรรสาร
  ดังกังวานกึกก้องเคยสนอง


  พระพินิจพิศวา
  เคยวิวาห์ประคับประคอง
  พระทรงได้แต่นั่งมอง
  ทั้งสมรและกุมารคงเหงาอยู่  พระเนตรและฤทัย
  ทรงให้พระเอ็นดู
  หัวอกของโฉมตรู
  คงจะรู้ความเศร้าระส่ำระสาย


  พินิจพลางพระบาทผู้
  พิเคราะห์รู้ให้หวั่นไหว
  กิเลสเทวษจะไม่คลาย
  จะเลยสมัยยามวิกาล  ความสงัดและเยือกเย็น
  ไม่เคยเว้นยามไคลครา
  ดอกไม้หอมกลิ่นไพรพนา
  อิ่มอุราเบิกบานโลมสถาน


  ทุกพระบาทย่าง
  ปริวางวิตกเลือนละลาญ
  พระก้าวอย่างห้าวหาญ
  พระจะผลาญทุกข์สลาย  ประจาคะเพื่อดับทุกข์
  พฤติพรดเพื่อสุขที่ได้หมาย
  จะลุแจ้ง ณ แหล่งหฤทัย
  เพื่อมั่นหมายโลกทุกข์คลาย


  ขยับประทับกัณฐกะ
  ฉันนะเพื่อนร่วมคราไล
  ณ ฝั่ง อโนมาชลาลัย
  เหมาะสมัยในสถาน  เงื้อพระขรรค์ตวัดปลาย
  ณ ราตรียามวิกาล
  สะบั่นพระเมาฬีสูญจากร่าง
  อธิษฐานเพศเจตจรูญ


  ละวางซึ่งวัตถุในชีวิต
  และละสิทธิ์ลงให้สูญ
  บุรินทร์ถิ่นจรูญ
  สู่วิมุติสมพระหทัย  คลาไคลลุสู่พงพฤกษ์
  เพื่อผนึกดิถีชัย
  ยาตราอย่างเดียวดาย
  ดิถีชัยวิรัชรจนา
  บทเพลงแห่งพระพุทธองค์
  บทประพันธ์ กวีบ้านป่า khonsurin
  ท่าตูม สุรินทร์
  แหล่งวัฒนธรรมแห่งทุ่งกุลาร้องไห้
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 26-01-2012 at 06:26.

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ระพินทร์
  วันที่สมัคร
  Apr 2009
  ที่อยู่
  thai
  กระทู้
  145
  เมื่อคืนพี่เพิ่งจะอ่านเรื่องนี้พอดีเลย... ชอบครับผม

 3. #3
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  ฆฎิการพรหมถวายบาตรและจีวร

  ฆฎิการพรหมถวายบาตรและจีวร
  ฆฏิการพรหมน้อมพระไตรจีวร
  จากพรหมโลกจรพร้อมบาตร
  ทรงรับไตรจีวรกาสาวพัสตร์พาด
  ตระหนักราชธงชัยพระอรหันต์


  ทรงอธิษฐานเพศบรรพชิต
  พร้อมอุทิศมอบผ้าที่ทรงนั้น
  แก่ฆฎิการพรหมเพื่อน้อมนำ
  บรรจุล้ำค่าในทุสสเจดีย์พรหม  พระมหาบุรุษเจ้าทรงบรรพชา
  จึ่งดำรัสว่าให้นายฉันนะส่ง
  นำอาภรณ์ของพระบาทแก้วอย่าหลง
  คืนไปส่งยังกรุงกบิลพัสต์


  แล้วแจ้งข่าวแก่ขัตติยสกุล
  ที่ยังมิรู้เหตุได้นั้น
  กราบทูลพระปิตุเรศพลัน
  ลูกนั้นไม่มีอัน-ตรายโรคาพยาธิ  บัดนี้ได้บรรพชาแล้ว
  ขอพระองค์อย่าได้โทมนัสจิต
  จงเสวยภิรมย์ราชสมบัติบพิตร
  อย่าวิตกแห่งจิตใดในโอรส


  ครั้นราชบุตรบรรลุซึ่ง
  สัพพัญญุญาณซึ้งทิ้งซึ่งทุกข์โศก
  จะไปเฝ้าพระบิดาของพระโอรส
  ให้พ้นโศกพร้อมมารดาและประยูรวงศ์  นายฉันนะอำมาตย์รับราชโองการ
  ถวายบังคมพระบาทตามประสงค์
  มิอาจกลั้นโศกาอาดูรด้วยคง
  เสน่หาอาลัยพระองค์ดำรางราช  ด้วยไม่อาจขัดพระกระแสมหาบุรุษ
  จึงเร่งรุดด้วยม้ากัณฐกะสินธวชาติ
  กลับพระนครกบิลพัสดุ์ของเบื้องพระบาท
  แต่อนาจม้ากัณฐกะเศร้าจนขาดใจ  ครั้งนายฉันนะกลับไปถึงพระนคร
  ชาวเมืองวอนถามข่าวองค์บดินทร์ให้
  โจษจันอึงมีด้วยอาลัย
  บอกกันต่อต่อไปทั่วพารา


  ครั้นนายฉันนะเข้าเฝ้า
  พระเจ้าสุทโธทนะราช
  พร้อมถวายอาภรณ์ของพระมหา
  บุรุษเจ้าตามที่ตรัสดำรัสดำรง  พระราชบิดา พระมาตุจฉา
  พระนางพิมพา ขัตติยราชทุกพระองค์
  ต่างคลายความวิตกตามประสงค์
  ของเอกองค์พระผู้ศาสดา  ต่างตั้งหน้าคอยสดับข่าว
  การตรัสรู้เรื่องราวพระสัมมา
  ทุกพระองค์ต่างยินดีและตั้งหน้า
  สดับพารอองค์พระมหาบพิตร
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 04-06-2010 at 10:33.

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ครูไทยไกลบ้าน
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  กระทู้
  108
  สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

 5. #5
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197
  ปัญจวัคคีย์ออกบวชเริ่มติดตามหาพระองค์
  โกณฑัญญะพราหมณ์ได้ฟังข่าว
  ถึงเรื่องราวพระมหาบุรุษ
  ว่าเสด็จออกบรรพชารุด
  ก็ออกไปหาบุตรของเพื่อนพราหมณ์  เพื่อนพราหมณ์ทั้งเจ็ดคน
  ที่เคยร่วมดำรงทำทำนายฉาน
  ว่าพระลักษณะต้องกัน
  คือเอกองค์พระสัม-มาพุทธเจ้า
  พอรู้ข่าวเรื่องราวของบพิตร
  ก็เตือนจิตคำนึงอยากเข้าเฝ้า
  พระสิทธัตถะกุมารตามที่เรา
  ทำนายเฝ้าว่าคือเอกองค์ศาสดา  พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้
  เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังว่า
  จึงชักชวนบุตรเพื่อนตรา
  ถ้าบิดาเจ้ายังอยู่คงดีใจ
  และก็คงออกบวชตาม
  แต่บุตรพราหมณ์ทั้งเจ็ดนั้นหาไม่
  ซึ่งจะพร้อมด้วยความเต็มใจ
  จึงมีผู้ร่วมไปอีกสี่คน


  รวมกันกับโกณฑัญญะพราหมณ์
  เป็นห้าพราหมณ์ได้นามไม่สับสน
  คือปัญจวัคคีย์ผู้อุทิศตน
  ออกสืบเสาะคงติดตามพระบาทยาตรา
  ส่วนพระมหาบุรุษหลังทรงบรรพชา
  ณ ที่ป่าไม้มะม่วงตำบลที่พบหา
  นามอนุปิยอัมพวันซึ่งที่มา
  ทรงทุกข์กริยาเว้นกระยาหาร  ทรงเว้นเสวยกระยาหารถึงเจ็ดวัน
  ครั้นแปดวันจึงเสด็จดำเนินผ่าน
  กรุงราชคฤห์บิณฑบาตด้วยอาการ
  ทรงสังวรสังขารควรสมณะ
  ความเลื่อมใสปรากฏให้ได้เห็น
  บิณฑภัตรเป็นพอแก่ยาปนมัตถ์
  จากนั้นทรงตรงไปยังมัณฎวะ
  เป็นบรรพตะที่เสวยอาหาร


  พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น
  บิณฑาหารในบาตร
  ไม่ประณีตอีกไม่สะอาด
  กลิ่นรสหาอันควรเสวยมิได้  ลำดับนั้นพระองค์ตรัสสอน
  ว่า “สิทธัตถะ เจ้าจรจากสถานไหน
  แม้บังเกิดในขัตติยสุขุมาลใด
  เวลานี้เจ้าเป็นได้แค่บรรพชิต
  ให้โอวาทปลอบพระองค์เอง
  ท่านสมควรมองผ่านภาพที่คิด
  จึ่งพิจารณาอาหารปฏิกูลที่จิต
  มนสิการในความคิดปฏิกูลสัญญา  บัดนั้น...พระมหาบพิตรแก้ว
  พระบาทเจ้าทรงกำหนดพระทัยว่า
  อาหารที่บิณฑบาตผ่านมา
  ทรงเสวยมิสกาหารบิณฑบาตร  ด้วยพระปรีชาญาณสมบูรณ์
  เพิ่มพูนสติด้วยมั่นมาด
  ปราศจากรังเกียจในพระบาท
  มหาบพิตรชาติอมฤตรส

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •