อุ๊ย : นกแล

[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=444s3[/WMA]