ลายมือที่มีความมั่นคง

การดำเนินชีวิตจะมีความสำเร็จมั่นคง จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งการงานการเงิน มีความสุขในครอบครัว อายุยืนและสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัย ไม่ใช่มีชีวิตที่มีความสำเร็จชั่วครั้งชั่วคราวและเป็นไม่นานก็หมดไป หรือจะมีความสมบูรณ์ทั้งการงานและการเงินแต่หาความสุขไม่ได้ ก็ถือว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แบบ จะถือว่าเป็นยอดมนุษย์ไม่ได้ แต่มีเส้นที่แสดงความมั่นคงส่วนหนึ่งที่สำคัญดังนี้

หมายเลข ๑-๑

เส้นชีวิตที่ยาวไปถึงโคนฝ่ามือและเป็นแฉกตรงปลาย แสดงถึงการดำเนินชีวิตที่มีความมั่นคงและมีหลักฐานมั่นคงดีไปตลอด

หมายเลข ๒-๒

เส้นสมองที่ยาวออกไปจะไปทาง เนินไหนก็ตาม ถ้าปลายแยกออกเป็นแฉก ก็แสดงถึงสมองสติปัญญา มีความคิดที่ดีไปตลอด

หมายเลข ๓-๓

เส้นหัวใจ ที่ปลายเป็นแฉกหมายถึงการมีหัวใจที่ดี มีความเข้มแข็งสามารถควบคุมอารมณ์ไม่ให้หลงใหล มีความรักที่ถูกต้อง.


ลายมือที่มีความมั่นคง ที่มา : ต้อย ตุลา เดลินิวส์ออนไลย์ ลายมือที่มีความมั่นคงเซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา