“คุณค่าภาษาไทยนั้นใหญ่หลวง”
“คุณค่าภาษาไทยนั้นใหญ่หลวง”

ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา

ทั้งคน มีคนจนแต่ต้นมา ใช้ภาษา ไทยทั่วทุกตัวคน

เด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่ เริ่มใช้คำไทยแท้มาแต่ต้น

ไม่มี ต่างภาษามาปะปน ทุกทุกคน ก็สุขสบายใจ

แม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อน ก็ไกวเปลให้นอนจนหลับใหล

สำเนียง กล่อมร่ายร้องทำนองไทย ติดหูแต่สมัย โบราณมา

พอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียน ได้ เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษา

ภาษาไทย นั้นได้พัฒนา เป็นภาษาขีด เขียนให้เรียนกัน

บ้างชอบอ่านถ้อยคำทำนองเสนาะ ภาษา ไทยไพเราะไม่แปรผัน

มีเสียง วรรณยุกต์ทุกทุกชั้น ขับร้อง กันได้ง่ายคล้ายดนตรี

ฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้า ภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรี

เกิด เป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมี ของดีดี ชื่อว่า “ภาษาไทย”


“คุณค่าภาษาไทยนั้นใหญ่หลวง”

ศักดิ์สิทธิ์แห่งภาษา เป็นปัญญาอันเยี่ยมยล

ปรุงคนให้เป็นคน ให้เข้าใจต่อใจกัน

เป็นอารยธรรม อัน สั่งสมและสร้างสรรค์

เป็นภูมิปัญญาบรรพ บุรุษ ดำรงทรง

ภาษาจักพาสาร มา จดจารประจงลง

จักรวาลพึงพิศวง ด้วย อำนาจแห่งภาษา

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ข้อมูลจาก
http://www.kroobannok.com