ความรักเจ้าขา
ขับร้องโดย เพ็ญศรี พุ่มชูศรี


[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=518s3[/WMA]