:1-:1-:1-:1-:1-:1-
ตอนี้เล่นพิณแบบตั้งสายกีต้า หกสายเลย เล่นง่ายดี
มือพิณ รุ่งศิลป์พิณสยาม