สังเกตดูตัวเองนะครับ...ว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า

วันหนึ่ง เราทำงานกันกี่...ชั่วโมง
วันหนึ่ง เราทำงานกันกี่...ชั่วโมง

วันหนึ่ง เราทำงานกันกี่...ชั่วโมง ที่มา : fwdder.com วันหนึ่ง เราทำงานกันกี่...ชั่วโมง


เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา