คนจะรักกัน
เพ็ญศรี ชุ่มชูศรี

[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=520s1[/WMA]


...................คนจะรักกัน....................