การขอบคุณ การรู้จักรัก และการให้อภัย
เป็นสิ่งที่ต้องหมั่นฝึกฝนและมีไว้ เพราะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้จิตใจ เราสงบ เบาสบาย ปลอดโปร่ง ก่อนเข้านอนให้บอกกับตัวเองว่า พรุ่งนี้เราจะเรียนรู้ที่จะ ขอบคุณ รัก และการให้อภัย กับใครก็ได้ อย่างละ 1 คน การตั้งใจมั่นเช่นนี้ จะทำให้เราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ดีเพราะเราตื่นขึ้นมาอย่างมีจุดหมายในทุก ๆ วัน เรากำลังพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น ให้เรามีความคิดที่ดีต่อทุกสรรพสิ่ง โดยการคิดที่จะรักใครสักคน ขอบคุณใคร ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ และให้อภัยคนที่ทำให้เราไม่พอใจหรือเจ็บแค้น แล้วเราจะพบว่า เมื่อสิ้นสุดของแต่ละวัน เราจะมีคนที่เรารักเพิ่มขึ้น คนที่เราขอบคุณเพิ่มขึน และคนที่เราให้อภัยมากขึ้น วันละ 3 คนและเมื่อเวลาผ่านไป เราก็จะมีคนที่เรารัก คนที่เราขอบคุณ คนที่เราให้อภัยมากขึ้นทุก ๆ วัน ........ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ ...จากใจเด็กตัวน้อย ๆคนหนึ่ง:l-