**หอมเอ้ยหอมดอกไม้มาลาดวงดอก
อ้ายอยากออกปากถามดอกไม้งามดอกนี้
ดอกราตรีดอกรักซ้อนดอกหยังกันน้ออุ่น
หรือวาป็นจังบุญใด้กลิ่นหอมดอกฟ้ามาลาซ้อนกลิ่นหอม
ได้ดมดอมหอมคักสลักจิตร
พ้ออยากตายถวายซีวิตอุทิตเป็นปุ๋ยน้อง
หวังอยากนอนฮวมห้องปรางท้องกับเนื้ออุ่น
เอาปากซูนวางแก้มแน้มแล้วเป็นตาหอม..เด้นาง...