ต้นมะหาด


ต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


ต้นไม้ประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์
ชื่อพันธุ์ไม้
มะหาด
ชื่อสามัญ
Lok Hat
ชื่อวิทยาศาสตร์
Artocarpus lakoocha Roxb.
วงศ์
URTICACEAE
ชื่ออื่น
กาแย ตาแป ตาแปง (มลายู-นราธิวาส), มะหาด (ภาคใต้), มะหาดใบใหญ่ (ตรัง), หาด (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ผิวเปลือกนอกขรุขระแตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆ มียางไหลซึม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้ามน ใบอ่อนมีขน ออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบ มีสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลกลมขนาดใหญ่เปลือกนอกมีผิวขรุขระ
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ทนแล้ง
ถิ่นกำเนิด
ป่าดงดินทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย


ข้อมูลจาก
http://www.panmai.com/PvTree/tr_04.shtml