คุณผู้ชายจดทะเบียนแล้วอย่าคืดสั่นๆ

มาต่อจากต้อนที่แล้วคะกลับการหย่าแบบทนกันไม่ได้ต้องฟ้องหย่าและมีบ้านมีลูกด้วยกัน

มีสิทธฺิฟ้องหย่าได้ทั่งหญิงและชาย แต่ส่วนมากผุ้ชายไม่ฟ้องเพราะเป็นการคิดสั่นที่ทำ

อย่างนั้น ผู้ชายต้องอดทนมากคะ....เพราะผู้ชายจะไม่เหลืออะไร

ขั้นตอนก็คล้ายกันติดต่อทนายฟ้องหย่า ในกรณีนี้ต้องบอกปัญหาใการฟ้องหย่า

ว่ามีอะไรบ้าง แล้วทนายก็จะส่งจดหมายไปหาฝ่าคู่กรณีเพื่อให้เซ็นตยอมให้ฟ้อง ฝ่ายคู่

กรณีต้องหาทนาย

จัดการให้(เรามาสมมุติให้ฝ่ายที่ฟ้องเป็นหญิงนะคะ)คุณผู้ชายจดทะเบียนแล้วอย่าคืดสั่นๆเพราะดิฉันฟ้องมาแล้วคะคุณผู้ชายจดทะเบียนแล้วอย่าคืดสั่นๆ

ฝ่ายถูกฟ้องอ่านแล้วเห็นด้วยไหมหรือไม่ ปรึกษาทนายว่าจะสู้หรือไม่สู้ ทนายก็จะส่ง

จดหมายกลับ

เรามาพูดถึงกรณีที่ไม่สู้ก่อนนะคะ

ตกลงยอมให้ฟ้องยอมเซ็นตรับทราบ ทนายฝ่ายฟ้องก็จะส่งเรื่องให้ศาล ศาลก็จะ

พิจารณาว่าสมครนให้ฟ้องหย่าได้ไหม แล้วออกจดหมายให้ฟ้องได้ และศาลจะเป็นคน

ตัดสินว่าฝ่ายโดนฟ้อง (ที่เราสมมุติวาสฝ่ายชาย) ต้องจ่ายอะไรบ้าง

ต้องแบ่งสมบัติที่มีให้ฝ่ายหญิงครึ่งหนึ่ง บ้านขายแล้วแบ่ง หุ้น ที่มีของในบ้าน

ประเมินราคาออกมาเป็นเงินสดว่าเท่าไรหารสอง(ตั่งแต่รู้ว่าฟ้องหย่าฝ่ายชายจะหาทาง

ซ่อนเงินหรือสมบัติให้วุ้นไปหมด ถ้าฝ่ายหญืงพอที่จะรู้ว่ามีอะไรบ้างให้แจ้งทนายก่อน

ทนายจะทำเรื่องอายัด ห้ามขายถ่ายถอนจนกว่าจะตกลงเรื่องแบ่งสมบัติเสร็จ)

สองเงินค่าเลี้ยงดูลูกเป็นรายเดือน จากรายได้5%จะโดนหักจากบัญชีทุกเดือน

และเงินก้อนค่าเลี้ยงดูฝ่ายหญิง

ฝ่ายชายเซ็นตยอม ทนายทั่งสองฝ่ายจะมีจดหมายและเอกสารให้เราแจ้งสมบัติที่มีและ

บัญชีในธนาคาร ทุกอย่างถ่ายเอกสารให้

ทนายฝ่ายของตนได้รับทราบด้วย และทนายกของแต่ละฝ่ายก็จะส่งให้ลูกความตัวเอง

ทนายฝ่ายหญิงจะเรียกร้องคืดคำนวณจากเอกสาร ที่ทนายฝ่ายชายส่งมาให้ตีเป็นเงินทั่ง

หมดเท่าไร แจ้งให้ฝ่ายหญิงทราบพอใจไหมและส่งจดหมายให้ฝ่ายชาย

ฝ่ายชายเห็นด้วยไหม ถ้าไม่เห็นด้วยก็ต่อรองมา จนกว่าจะเห็นฟ้องด้วยกันทั่งสองฝ่าย

ทนายถึงส่งเรื่องกลับไปที่ศาล และศาลจะออกจดหมายเรียกตัวให้ไปเซ็นตหย่า และ

ออกใบหย่าให้

ในกรณีนี้ก็ไม่ต่ำกว่า หกเดือนหรือหนึ่งปีคะ แล้วในกรณีที่ไม่ยอมง่ายๆ หมาย

ถึงฝ่ายชายไม่ยอมหย่าไม่ยอมจ่ายง่ายๆ ก็นานคะ ไม่ต่ำกว่า สองถึงห้าปีคะ

หย่าแล้ว ฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนามสกุลนะคะ ยังคงใช้ของฝ่ายชายได้

แต่ใบสมรสเค้ายึดไว้คะ ถือได้แค่ใบหย่าคะ

สรุปฝ่ายชายจะเสียเปรียบมากถ้ามีความผิด แทบหมดตัว อยู่ที่ฝ่ายหญิงจะเห็นใจ

ฝ่ายหญิงสบายคะกลับไปเป็นเศรฐีณีได้เลยคะที่บ้านเราคุณผู้ชายจดทะเบียนแล้วอย่าคืดสั่นๆ

ไหม ผู้ชายที่นี้ถึงต้องคิดหนักคะก่อนที่จะแต่งงาน หลายคู่คะอยู่กีนจนแก่มีลูกมีหลาน

แล้วถึงมาแต่ง หรือไม่อยุ่กันจนตายไม่ยอมแต่ง

ผู้ชายหลายคนที่ก่อนแต่งจะตกลงเรื่องสมบัติก่อน ว่าฉันไม่มีอะไรได้เธอนะหลังหย่า

สมบัติฉันยกให้ ลูกหรือใครก็ว่าไป:l-