...พ่อแง่แม่งอน...

ขับร้องโดย คุณสุเทพ วงศ์กำแหง และคุณสวลี ผกาพันธ์ค่ะ


[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=687s3[/WMA]


....................พ่อแง่แม่งอน....................