ตั้งแต่เฮาฮู้จักกั๋น
เพิ่มความสำคัญวันล่ะน้อย
กะเกิดความฮักที่เคยปิดไว้ได้ปลดปล่อย
แล้วก่อก่อยๆขยายเป๋นความผูกพัน

อ้ายดีใจ๋ตี๋ได้ฮู้จักน้องสาว
ถึงแม้ระยะตางวันเวลาของเฮาจะต่างกั๋น
ยังกึดเติงหาเสมอแม้ได้อู้กั๋นเพียงเวลาสั้นๆ
บ่ฮู้ว่าเมื่อไดนั้นเฮาจะปะกั๋นสักเตื้อ

น้องสาวกะจากไปตั้งเมิน
บ่ฮู้ว่าความห่างเหินจะลืมกั๋นก่อตอนนี้
ผ่อปฎิทินนับวันเวลาเดือนปี๋
อยากฮื้อน้องสาวคนดีปิ๊กมาบ้านเฮา

ความฮู้สึกนี้อ้ายจะเก็บไว้อย่างดี
ถึงแม้อ้ายจะต้องมีเวลาเหงาๆ
ถ้ากึดเติงหาอ้ายจะแหงนฟ้าผ่อดาว
ขอหื้อน้องสาวมั่นใจ๋ในฮักสองเฮา...
แหงนฟ้า..ผ่อดาว..ฮักเฮามั่นเสมอ