ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ตลกอีสาน)

คำประกาศเกียรติคุณ
นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นพดล ดวงพร)
ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลูกทุ่งตลกอีสาน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายณรงค์ พงษ์ภาพ ใช้ชื่อทางการแสดงว่า "นพดล ดวงพร" อายุ๖๘ปี เกิดเมื่อวันที่๑๕ ธันวาคมพุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่๔ จากโรงเรียนท่าวังหิน ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายณรงค์ พงษ์ภาพ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงที่จัดขึ้นในงานบุญต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีเสมอ เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเข้าร่วมแสดงตลกกับวงดนตรีหลายคณะ เคยร่วมงานในวงดนตรีของครูมงคล อมาตยกุล (วงดนตรีจุฬารัตน์) จนในที่สุดผลงานและความตั้งใจเรียนรู้ มุ่งมั่น กอปรกับประสบการณ์ที่ทำงานในวงดนตรีมาหลายปีจึงสามารถตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองชื่อ "เพชรพิณทอง" ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งมีการสร้างเอกลักษณ์ของวงดนตรีอย่างเด่อนชัดและโดดเด่นโยนำเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน คือ พิณ มาร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีสากลได้อย่างลงตัวทั้งการนำเสนอการแสดงที่ประกอบด้วยนักร้องและหางเครื่องตระการตาจำนวนมาก จึงได้รับความนิยมให้การแสดงในงานมหรสพสมโภชมาตลอด และมีผลงานการแสดงเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันหลายอัลบั้ม เช่น หนิงหน่องย่านเมีย บวชลุงแนบ สามใบเถา เป็นต้น

ทั้งนี้จุดเด่นของวงดนตรีคณะเพชรพิณทอง คือ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลักในการนำเสนอ เนื้อหาตลกที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นภาพการแสดงของวงดนตรีคณะเพชรพิณทอง จึงอยู่ในความทรงจำและได้รับการต้อนรับจากผู้ชมผู้ฟังจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบัน

นายณรงค์ พงษ์ภาพ และวงดนตรีคณะเพชรพิณทอง ได้รับโอกาสที่สำคัญซึ่งเป็นเกียรติประวัติให้กับตนเองและคณะฯและครอบครัว คือการได้แสดงหน้าพระที่นั่งที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๔และได้รับการยกย่องให้เป็น "ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม" ในพุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้รับรางวัล "สุพรรณหงส์" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในบทบาทนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนต์เรื่อง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ นอกจากนี้ ยังมีผลงานภาพยนต์ เรื่องวิวาห์พาฝัน ครูบ้านนอก ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน เพลงรักริมโขง และเรไรลูกสาวป่า เป็นต้น ด้วยความมุ่นมั่น ประสบการณ์ และความตั้งใจในอาชีพการแสดงตลกในหลายรูปแบบทำให้มีเอกลักษณ์ของตนเองและเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไป


ว่างๆผมจะหาศิลปินทางอีสานบ้านเฮามาลงให้อ่านอีกเด้อพี่น้องถ่ามักดอกหวา:l-