โฉมชบาเดินขึ้นมาบน สน. เพื่อแจ้งความ
''เขาเข้ามาใช้มือข้างนึงล็อคคอดิฉันไว้ และใช้มืออีกข้างกดหัว
ของดิฉันไว้ค่ะ แล้วมืออีกข้างก้อเปิดกระโปรงดิฉันค่ะ''
เธอเล่าเหตุการณ์ให้ร้อยเวรฟัง
''เดี๋ยวๆครับ ช่วยเล่าให้ละเอียดเขาใช้มือข้างใหนเปิดกระโปรงคุณครับ''
ร้อยเวรสอบถาม
''มือดิฉันเองค่ะ"

เก็บตกจากเว็บครับ.