คนที่ควรรัก อาจไม่ใช่คนที่เธอรัก ....อาจไม่ใช่คนที่รักเธอ ...อาจไม่ใช่คนที่รักกันมาก่อน...อาจไม่ใช่คนที่กำลังรักยู่ ...อาจไม่ใช่คนที่คิดจะรัก....อาจไม่ใช่แต่คนที่ควรรัก....อาจไม่ใช่.......และอาจจะเป็นคนที่เธอไม่เคยรักเลยก็ได้