เด่น (1-2-3-6-5-4-8)มา3โตแท้ครับ
วิ่งบน 1-4-7
185-458-574-234
วิ่งล่าง 4-3
ล่าง 44 รวยๆๆครับ