Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit

Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit

Unlocker เป็นเครื่องมือที่ฝังอยู่เมือคลิกเม้าส์ขวาจากไฟล์ต่าง ๆ ใน explorer ซึ่งมีประโยชน์ในการลบไฟล์ที่ไม่อนุญาตให้ลบ (แต่เราต้องการลบ) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการใช้งานโดยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง แต่ Unlocker สามารถทำการลบได้ หรือไป Kill Process ต่าง ๆ ที่ใช้งานไฟล์ที่เราจะลบ เช่น การลบ notepad.exe ใน c:\windows เพื่อที่จะลง notepad2 หรือไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถลบได้ในเวลานั้น ๆ

ช่วยลบไฟล์ที่ถูกล็อค ในลักษณะที่ฟ้องด้วยข้อความต่าง ๆ เช่น:
• Cannot delete file: Access is denied
• There has been a sharing violation.
• The source or destination file may be in use.
• The file is in use by another program or user.
• Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.
• Works for Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows 7

Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit การเปลี่ยนแปลงล่าสุด:
- New feature: Complete support for 64 bit operating systems with signed driver.
- New language: Basque thanks to Be?at Antxustegi.
- New language: Galician thanks to Delio Docampo Cordeiro.
- New language: Macedonian thanks to Nikola Trencevski.
- New language: Malaysian thanks to Arjuna Puteraz.
- Improved behavior: No false positives for 32 bit version.
- Improved behavior: Handles are now sorted by process instead of appearing in random order when launching Unlocker.
- Improved UI: Locked DLL show as DLL instead of handle number.
- Improved UI: Fixed same process appearing differently depending on cases.
- Promotional feature: Fully optional eBay shortcuts, Bing or Quickstores toolbar depending on location.

Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit Released Date: July 6, 2010
Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit License: Freeware
Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit Requirements: Windows All x86 x64
Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit Homepage: http://ccollomb.free.fr/unlocker/
Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit Download: Unlocker 1.9.0 Installer for 32-bit File Size: 950 KB
Unlocker 1.9.0 -  Final 32&64-Bit Download: Unlocker 1.9.0 Installer for 64-bit File Size: 950 KB