วิธีต้มมาม่า เฮ้อ (ทำผิดวิธีมาทั้งชีวิตเลย)

ขอขอบคุณขัอมูลเพิ่มเติม จาก

http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/...p?topic=5530.0

http://www.oknation.net/blog/navysea.../03/20/entry-1

http://www.arip.co.th/blog.php?blogger=anonymous&id=115

ขอขอบคุณเจ้าของ E-mail
From: Khanida Inta.......
Sent: Tuesday, July 20, 2010 9:20 AM
Subject: วิธีต้มมาม่า เฮ้อ (ทำผิดวิธีมาทั้งชีวิตเลย)