ผลงาน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
บรรยาย โดย อ.บรรเจิด สังข์สวน

[FM]http://www.google.co.th/embed/349070883/115981e6[/FM]