คำสอน....ของแม่ชี

http://www.sdsweb.org/th/index.php?t...id=1&groupid=1

http://www.sdsweb.org/th/index.php?t...contentid=3858

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

http://www.sdsweb.org/th/contentimag...2-Feb03-10.pdf

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

คำสอน....ของแม่ชี

http://www.stopdrink.com/index.php

ขอขอบคุณเจ้าของ E-mail เข้าพรรษาแล้ว ทำบุญกันบ้างนะคะ

Khanida Intakanok
Thu 7/29/2010 4:42 PM