จงคิดแต่สิ่งดีดี

จงคิดแต่สิ่งดีดี

จงคิดแต่สิ่งดีดี

จงคิดแต่สิ่งดีดี

จงคิดแต่สิ่งดีดี

จงคิดแต่สิ่งดีดี

จงคิดแต่สิ่งดีดี

จงคิดแต่สิ่งดีดี ที่มา : FW mail โดย babepig แห่ง fwdder.com จงคิดแต่สิ่งดีดีเซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา