หลวงพ่อผาง จิตตศุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต จ.ขอนแก่นรูปด้านหน้าหลวงพ่อผาง จิตตศุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต จ.ขอนแก่นด้าหลังครับ