ผมเผลอติดตั้ง โดยไม่รู้ตัวครับ กด NEXT แต่ไม่ยอมอ่าน เงื่อนไข
ตอนนี้ฝังตัวอยู่ในระบบ และควบคุม OS หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 55555