การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

ในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงกลาโหม , ส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จึงร่วมกันจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยจะเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นับ เป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย
การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

ประเทศที่เข้าร่วมการแสดงและการประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
1.ประเทศออสเตรเลีย
2.ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.ประเทศเดนมาร์ก
4.ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
5.ประเทศอิตาลี
6.ประเทศญี่ปุ่น
7 ประเทศฟิลิปปินส์
8. ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์
9. ประเทศสหราชอาณาจักร
10.ประเทศสหรัฐอเมริกา
11.ประเทศไทย

การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

การจัดโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๔
ครั้งที่ 1 โดย จัดขึ้นในครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยได้ความร่วมมือจาก ๔ ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และชมรมพลุแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๓ จัดงานที่ เมืองพัทยางานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ครั้งที่ 3 เดือน ธ.ค. ๒๕๕๓ จัดงานที่ จ.ภูเก็ต หรือ จ.ระยอง งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ 4 เดือน ส.ค. ๒๕๕๔ จัดงานที่ จ.ขอนแก่น หรือ จ.เชียงใหม่ งานแสดงและ ประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ครั้งที่ 5 เดือน ธ.ค. ๒๕๕๔ จัดงานที่ กทม./จ.นนทบุรี หรือ จ.สุพรรณบุรี งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

รายละเอียดการแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2
วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณ ริมชายหาดเมืองพัทยา เวลา ๑๔.oo-๒๒.oo น.
การแสดงและการประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ นับเป็นการแสดงพลุกลางทะเลที่ใช้พลุจำนวนมากที่สุด และระยะทางการแสดงพลุยาวที่สุดเท่าที่เคยจัดแสดงในประเทศไทย ณ บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยความร่วมมือจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศอิตาลี , ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และชมรมพลุแห่งประเทศไทย ที่จะมาร่วมแสดงและประกวดพลุนานาชาติในครั้งนี้

การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

ชื่อองก์พลุในการจัดการแสดงและประกวดพลุ
@ องก์ที่ 1 “ทวย ราษฎร์สองธาตรี ภักดีนิรมิต อร่ามวิจิตรพัทยา” (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
@ องก์ ที่ 2 “องค์สิริกิตต์พระเคียงขวัญ สิริมั่นองค์ภูมิพล” (ประเทศอิตาลี)
@ องก์ที่ 3 “อาหรับ คิดประณีตศิลป์ เทิดสยามินทร์ ธ จอมไทย” (ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ )
@ องก์ที่ 4 “กลาโหมประโคมชัย พระสถิตย์ในกิจทรงธรรม์” (ประเทศไทย)


ขอขอบคุณ

http://travel.mthai.com/view/41003.travel

การประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่ 1

http://seasonbangkok.ning.com/photo/...99:Album:10775