กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

หัวข้อ: พุทธมงคล 38 ประการ

Blogger
 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ไทเมืองมุก
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  mukdaharn
  กระทู้
  329

  ดวงดาว The Star พุทธมงคล 38 ประการ


  ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการให้ปฏิบัติดังนี้
  มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
  มงคลที่ ๒ คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์ราชบัณฑิต
  มงคลที่ ๓ บูชาคนที่ควรบูชา
  มงคลที่ ๔ อยู่ในประเทศอันสมควร
  มงคลที่ ๕ เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ชาติปางก่อน
  มงคลที่ ๖ ตั้งตนเองในฐานะที่ชอบที่ควร
  มงคลที่ ๗ เป็นคนได้ยินได้ฟังมามาก
  มงคลที่ ๘ ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย
  มงคลที่ ๙ เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฏหมายบ้านเมือง
  มงคลที่ ๑๐ กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต
  มงคลที่ ๑๑ บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี
  มงคลที่ ๑๒/๑๓ สงเคราะห์ลูกและเมียตามหน้าที่
  มงคลที่ ๑๔ ทำการงานโดยไม่คั่งค้าง
  มงคลที่ ๑๕ ให้ทานกับผู้ที่ควรให้
  มงคลที่ ๑๖ ประพฤติตามหลักธรรมเสมอ
  มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์เครือญาติตามควร
  มงคลที่ ๑๘ ทำงานแต่สุจริตไม่ผิดกฏหมาบและศีลธรรม
  มงคลที่ ๑๙ เว้นไม่กระทำความชั่วเลย
  มงคลที่ ๒๐ มีการสำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา
  มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย
  มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
  มงคลที่ ๒๓ ความไม่จองหอง
  มงคลที่ ๒๔ มีความยินดีในทรัพย์สินของตน
  มงคลที่ ๒๕ รู้คุณคนที่เคยเกื้อกูลตน
  มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามโอกาสที่มี
  มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน
  มงคลที่ ๒๘ ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย
  มงคลที่ ๒๙ พบปะกับสมณะชีพราหมณ์เสมอ
  มงคลที่ ๓๐ หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป
  มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง
  มงคลที่ ๓๒ ประพฤติตนตามธรรมอันประเสริฐ
  มงคลที่ ๓๓ เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง
  มงคลที่ ๓๔ มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้
  มงคลที่ ๓๕ ไม่มีจิตหวั่นไหวไปตามโลกธรรม ๘
  มงคลที่ ๓๖ มีจิตไม่โศกเศร้า
  มงคลที่ ๓๗ มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี
  มงคลที่ ๓๘ มีจิตเกษมสำราญ
  บุคคลใดไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดา มีมงคงทั้ง ๓๘ ประการ อยู่กับตนแล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง
  แม้เราจะทำไม่ได้ก็ขอให้เลือกทำในข้อที่เราทำได้สักครึ่งหนึ่งเราก็น่าจะมีชีวิตที่พร้อมได้ในปุถุชนคนธรรมดา สาธุ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ไทเมืองมุก; 08-08-2010 at 16:37. เหตุผล: มีผู้ที่ลแล้ว

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •