แม่คำนี้ ยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ

สุดจะเทียบเทียมได้ในโลกหล้า

แม่ได้ให้กำเนิดเกิดลูกมา

คุณของค่ากษีรา*หาใดปาน

แม่มีแต่การให้ไม่คิดรับ

แม่ให้ทรัพย์*ให้วิชาให้อาหาร

ให้ชีวิตให้ความคิดให้วิญญาณ

สุดประมาณจะนับได้มากมายคุณ


กษีรา มาจากคำว่า กษีระ แปลว่า น้ำนมค่ะ

ส่วน ทรัพย์ในที่นี้หมายถึง ทรัพย์ภายในก็คือจิตใจ ร่างกาย แขนขา หูตา มือเท้า นั่นเองค่ะ