หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11

หัวข้อ: มารู้จักบ้านหนอนชาเขียวกัน

Blogger
 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ หนอนชาเขียวโออิชิ
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
  กระทู้
  431

  บ้านมหาโพสต์ มารู้จักบ้านหนอนชาเขียวกัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  คำขวัญจังหวัด เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
  คำขวัญอำเภอ โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งานตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก
  ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 15 บ้านโนนสุริยา ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4460-7144
  หมายเลขโทรสาร 0-4460-7144
  เว็บไซต์อำเภอ www.amphoe.com

  ข้อมูลทั่วไป
  1.ประวัติความเป็นมา บริเวณที่ตั้งของอำเภอโนนสุวรรณ สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณภูเขาไฟเก่า พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าบริเวณอื่น จึงมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดลพบุรี เป็นต้น มาจับจองพื้นที่เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เมื่อได้อพยพมาอยู่ก็ได้นำขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มในถิ่นใหม่ ภาษาที่ใช้ในการพูดส่วนมากจะพูดภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยสำเนียงโคราช มีภาษาเขมร และภาษาส่วยบ้างแต่ไม่มากนัก และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อำเภอโนนสุวรรณจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 ที่ตั้งของอำเภอโนนสุวรรณในปัจจุบันนี้ เดิมเป็นป่าทบอยู่ในเขตป่าสงวนดงอีจานน้อย ป่าบริเวณนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมมาก โดยเฉพาะช้างป่ามีลักษณะสวยงาม ก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านโนนสุวรรณ มีเรื่องเล่าว่า มีพรานป่าคนหนึ่งชื่อ สุวรรณ (ภาษาถิ่นเรียกว่า "อ้ายวัน") ได้ออกมาล่าสัตว์ป่าบริเวณนี้ และได้เกิดอาเพศทำให้เสียชีวิตลงไปในป่าใกล้กับโกรกน้ำซับ (โกรก หมายถึง ทางน้ำไหลหรือทางน้ำเซาะ) ชาวบ้านได้เล่าขานถึงการตายของพรานอ้ายวันตลอดมา พร้อมกับเรียกบริเวณนี้ว่า "โกรกอ้ายวัน" เนื่องจากบริเวณแถบนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีราษฎรอพยพมาจากที่ต่างๆ เพื่อมาล่าสัตว์บ้าง มาหาที่ทำกินบ้าน และมีบางส่วนอพยพมารับจ้างตัดไม้ให้กับโรงเลื่อยจากอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และโรงเลื่อยจากอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในปี พ.ศ.2533 ทางราชการได้รายงานขอจัดตั้งกิ่งอำเภอโนนสุวรรณขึ้น โดยแยกจากอำเภอนางรอง จำนวน 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน กำหนดที่ตั้งกิ่งอำเภอ ที่บ้านทรัพย์สุวรรณได้ทำพิธีเปิด ที่ว่าการกิ่งอำเภอโนนสุวรรณ ในวันที่ 1 เมษายน 2534 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 และมีการแบ่งแยกหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 56 หมู่บ้าน
  2.เนื้อที่/พื้นที่ 189.63 ตร.กม.
  3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ร้อนชื้น


  ข้อมูลการปกครอง
  1.ตำบล.......4.... แห่ง 3.เทศบาล..2.....แห่ง
  2.หมู่บ้าน....56.... แห่ง 4.อบต........3 ... แห่ง


  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ทำไร่
  2. ทำนา
  3. ทำสวน
  2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปศุสัตว์
  ปลูกหม่อน
  เลี้ยงไหม
  ปลูกพืชระยะสั้น
  3.จำนวนธนาคาร
  มี 1 แห่ง ได้แก่
  -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง


  ด้านสังคม
  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โทร. 0-4460-7150
  2. โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม โทร. 0-4478-2452
  2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ -


  ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
  -ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ อยู่ในความดูแลของปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์  ด้านประชากร
  1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 23,629 คน
  2.จำนวนประชากรชาย รวม 11,879 คน
  3.จำนวนประชากรหญิง รวม 11,750 คน
  4.ความหนาแน่นของประชากร 124 คน/ตร.กม.


  ด้านการคมนาคม
  1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข -
  - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ -
  - สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ -
  2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ -
  - ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ -
  3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ -


  ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ - ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี
  - ฝรั่งกิมจู
  - น้ำยางดิบจากยางพารา
  - ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
  - ทุเรียนหมอนทองรสชาติดีที่สุดในโลก
  -กระท้อนปุยฝ้ายลูกใหญ่ที่สุดในโลก
  -เงาะโรงเรียน
  - ลำใยพันธุ์ อีดอ และพวงทอง ที่ไม่มีน้ำเยิ้ม
  - มะกอกฝรั่ง
  - ชมพู่ พันธุ์ เพชรน้ำผึ้ง
  - ลิ้นจี่
  - ลองกอง
  - ขนุนพันธุ์ทองทวีโชค
  -หน่อไม้ฝรั่ง (อินทรีย์)
  -มะพร้าวน้ำหอม พันธุ์ 402
  - ข้าวโพดหวาน
  - มังคุด
  - ละไม

  2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
  (แม่น้ำ/บึง/คลอง) -โกรกอ้ายวัน
  -ลำคลองไทรโยงตำบลทุ่งจังหันและตำบลโกรกแก้ว
  -ลำคลองสกัดนาก ตำบลดงอีจาน
  - โกรกรกฟ้า
  -บึงหนองพลวง
  -
  3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ -โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ที่บ้านหนองไทร หมู่ที่ 6 ตำบลดงอีจาน


  :l-:l-

 2. #2
  ศิลปิน นักแต่งเพลง สัญลักษณ์ของ thedon
  วันที่สมัคร
  Aug 2007
  กระทู้
  1,493
  บล็อก
  1
  รู้อย่างละเอียดเหมิดแล้วครับ ไสหล่ะครับ ใบสมัคร...มีให้ดาวโหลดบ่ครับ ฮ่า

 3. #3
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ วัฒนชัย หาริโร
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  กระทู้
  875
  ปาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  ยกมาแนะนำเบิดจังหวัดเบิดอำเภอเลยเนาัะ
  คือบ่นับ งัวควายเป็ดไก่นำแหน่เอื้อย555555

 4. #4
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  หม่องใด๋ล่ะบ้านแมะ สิได้ไปถืกซั่นดอก เอิ๊ก ๆ

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวผู้ดี
  วันที่สมัคร
  May 2009
  กระทู้
  258
  คือบ่อพิกัดแนหละครับ 555 คักกั่วป่่นเนาะครับ ละเอียดยิบ 555

 6. #6
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  กระทู้
  634
  บล็อก
  21
  สิ่งแวดล้อมฮ้อมข้างฮ้อมแอวฮู้จักเบิ๊ดแล้วครับ ยังบ่อฮู้แต่บ่อนอยู่เจ้าสาวครับ บ่อเป็ยหยังดอกครับคือสิให้อ้ายพลเผิ่นไปสู่ขอถืกหม่องนะครับ ขันหมากกะคือสิใหญ่อยู่ดอกครับ

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ อ้ายเขียว
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  กระทู้
  507
  บ้านเจ้าอยู่หม่องได๋ล่ะน้องหนอน

 8. #8
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ลาวดีน้อย
  วันที่สมัคร
  Jul 2009
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,225
  บล็อก
  3
  อยู่ บุรีรัมย์ นั้นล่ะน้อจ้าพี่หนอน 555+ งามเนาะจ้าสาวบุรีรัมย์

 9. #9
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ กำลังใจ
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  1,572
  บล็อก
  1
  คงได้มีโอกาสมาเยือนบุรีรัมย์บ้างเด้อ น้องหนอน

 10. #10
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ หนอนชาเขียวโออิชิ
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
  กระทู้
  431

  ขอต้อนรับทุกๆคนที่มาเยี่ยมด้วยความยินดีจ้า
  ที่บอกมาบ่ค่อยฮู้ปานใด๋ดอกจ้าเอาข้อมูลมาลงซื่อๆ หุหุ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •