ผีเสื้อแสนสวยวันนี้สดสวยนะคะ เลยนำเสนอด้วยผีเสือแสนสวยหลากพันธุ์จ้า
เห็นแล้วมีความสุขมากนะคะ มีความสุขใจกับธรรมชาติมากมายจ้า

ผีเสื้อแสนสวย
ผีเสื้อแสนสวยผีเสื้อน้อย เจ้าลอยล่อง บินเวียนวน
คงสุขล้น บินชม หมู่พฤกษา
ทุกห้วงที่ เจ้าบิน ช่างพราวตา
เจ้าเริงร่า ล้อลม ชมไม้งาม


อยากจะถาม สักคำ เจ้าน่ารัก
คงสุขนัก ยิ้มร่า ทำตาหวาน
เจ้าคงส่ง ความรักชื่น ผ่านตางาม
คงฝันหวาน เริงร่า ล้อลมวอนโน่นดอกโน่น นั่นดอกนี้ ฤดีเจ้า
คงคละเคล้า ละออง กลิ่นเกสร
คงไปโน่น มานี่ หมู่ภมร
เจ้าบินว่อน ชมดอกไม้ ร่ายเวียนวน


เจ้าสีเหลือง เล่นลาย คล้ายจันทร์เจ้า
คลอพะเน้า เย้าหยอก ให้ฉงน
เจ้าหางจุด คลอเคล้า ดอกไม้ชม
สีเขียวพรม ลมเย็น ระเริงใจเจ้าตัวนั้น สีน้ำตาล มีตาด้วย
โลกคงสวย ด้วยเจ้า เร้าไสว
ผสมเกสร ร่อนชม มาแต่ไกล
แต่งแต้มให้ โลกฝัน แสนสวยงาม

ผีเสื้อแสนสวย


ผีเสื้อแสนสวย


ผีเสื้อแสนสวย


ผีเสื้อแสนสวย


ผีเสื้อแสนสวยผีเสื้อแสนสวย