...วิหคเหิรลม...


ขับร้องโดย...คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี


[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=10026s3[/WMA]