บั้งไฟโก้ยโสธร - จินตหรา พูนลาภ

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=kC_fJiSB7ns