ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=zlp0PAADm7M

..น้ำตาชายเหนือ โดย..คำภีร์ แสงทอง.