ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=6Mscoa2WidI&feature=related

..สมัครรัก สมัครแฟน..โดย ชาตรี ศรีชล