ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=TGkEQzDe3cE


ขออย่ายอมแพ้ อย่าอ่อนแอแม้จะร้องให้ จงลุกขึ้นสู้ไป จุดหมายไม่ไกลเกินจริง....