ก่อนที่จะรู้ว่าทำไมมดอยู่ในไมโครเวฟไม่ตาย เราต้องมาทำความเข้าใจการทำงานของเตาไมโครเวฟก่อน

เตาไมโครเวฟจะสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความถี่ในระดับไมโครเวฟด้วยหลอดแมกนิตรอน แล้วส่งคลื่นนั้นเข้าไปในเตา คลื่นที่ส่งเข้าไปจะสะท้อนไปมา เกิดการแทรกสอด(การเสริมและหักล้าง)ของคลื่น เกิดเป็นคลื่นนิ่ง(Stand Waves) ขึ้นภายในเตา

คลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นจะไปทำให้โมเลกุลของน้ำภายในอาารที่เราใส่เข้าไปเกิด การสั่นสะเทือน เกิดเป็นความร้อนทำให้อาหารสุก แต่จะสังเกตได้ว่าคลื่นนิ่งที่เกิดจะมีบางจุดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (จุดสีแดงในภาพ) ที่จุดนั้นจะไม่เกิดการสั่นของโมเลกุลของน้ำทำให้ไม่เกิดความร้อน ดังนั้น ในเตาไมโครเวฟจึงต้องมีจานหมุนเพื่อที่จะให้อาหารที่เราใส่เข้าไป เคลื่อนที่จากจุดแดงไปยังจุดที่มีคลื่น เพื่อที่จะทำให้อาหารร้อนได้ทั่วถึง

คราวนี้มาถึงคำตอบว่า มดอยู่ในไมโครเวฟทำไมไม่ตาย

1. เมื่อมดเริ่มรู้สึกร้อนมันย่อมจะหนีจากจุดนั้นไปยังที่ๆมีความร้อนน้อยกว่า ซึ่งก็คือบริเวณจุดสีแดงในภาพ

2. เนื่องจากมดตัวเล็กทำให้มันสามารถหลบอยู่บริเวณจุดสีแดงได้

3. เตาไมโครเวฟจะออกแบบมาให้มีความเข้มของลำคลื่อนไปรวมอยู่ที่บริเวณกลางๆเตา ส่วนบริเวณขอบๆจะมีความเข้มของคลื่นน้อยกว่า

4. ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้มันสามารถวิ่งไปหาบริเวณที่มีคลื่นอ่อนหรือไม่มีคลื่นเลยได้ มันจึงไม่ได้รับความร้อนทำให้มันไม่ตาย

หวังว่าคงหายสงสัยแล้วนะครับ