ถ้าลูกหินเลื้ยงกบแบบนี้ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือการเพาะพันธุ์กบ รายได้ดีนะครับที่แนะนำอย่างนี้ก็เพราะว่า ผมเป็นวิทยากร ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ในการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด