คัมภีร์จีนว่าไว้

คัมภีร์จีน..ว่าไว้
การวางเฉยเป็นมารยาทที่ดี แต่มากนักมักเป็นคนลับลมคมใน


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ผู้ที่สามารถควบคุมความโกรธไว้ได้ เป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยม


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
การทำงานอย่าเอาแต่ทิฐิของตน ต้องเข้าใจเหตุผลของงาน


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
อารมณ์โกรธเข้าประตูหน้า สติปัญญาก็โผออกประตูหลัง


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
เมื่ออยากจะรู้ความในใจเขา ต้องฟังเขาพูด


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ถอยสักก้าว ทะเลดูกว้าง ท้องฟ้าสดใส


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ผู้ให้ไม่หวังผล ผู้รับไม่ควรลืม


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ใคร่ครวญต้องช้า ๆ ลงมือทำต้องรวดเร็ว


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ยามรุ่งเรืองไม่ประมาท ยามตกยากต้องอดทน


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเก็บไว้ในใจ


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
คนรักของเพื่อน อย่าได้รังแกล่วงเกิน


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ปัจจุบันละเลยเรื่องเล็กน้อย ภายหน้าเสียใจอย่างใหญ่หลวง


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
หญิงขี้เกียจกับเตียงที่อบอุ่น ย่อมแยกจากกันยาก


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
การกล่าววาจากระทบผู้อื่น เหมือนคมมีดกรีดหัวใจ


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
มารยาทดีงามต่อคน เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ภายใต้ฟ้าไม่มีสิ่งใดมาก สำหรับผู้มีใจพากเพียร


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
คุณความดีคือเว้นจากการทำบาป และยังไม่คิดจะทำบาปอีกด้วย


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
กิจกรรมทั้งมวล ความซื่อสัตย์สำคัญที่สุด


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ความมัธยัสถ์เป็นหนทางแห่งความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ไม่มีสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จ หากมีความขยันอดทน


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ขอให้ทุกคนจงสดับ อย่าได้ไม่รู้จักประมาณตน


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
รายได้น้อย รายจ่ายมาก ยังให้ทุกข์ได้ทั้งชีวิต


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ความโกรธทำให้ตนเองรับทุกข์ทรมาน


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
คนโง่เท่านั้นมักอวดตนเป็นคนฉลาด


คัมภีร์จีน..ว่าไว้
ความรู้ทำให้รู้จักถ่อมตน ไร้ความรู้ทำให้จองหองอวดดี


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล

http://variety.teenee.com/foodforbrain/29274.html

ความคิดเห็นที่ 1

แต่คำภีร์ลูกครึ่งจีน ของหนูว่าไว้
ถ้าเราไม่กล้า ก็อาจไม่พบเจอสิ่งที่ดีๆที่สุดของชีวิต
กล้าเผชิญในสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัส แม้เราจะกลัว แต่ก็ดีกว่าไม่เคยลองพิสูจน์
เพราะชีวิตคือการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
กล้าที่จะคิดและทำ แต่ต้องถูกและดี ดีกับชีวิตเรา เพื่อความสำเร็จของเราค่ะ

ไม่ลงมือทำย่อมไม่พบกับความพ่ายแพ้และไม่มีทางประสบความสำเร็จ..
โจเอินไหล...จีน

เป็นคำสอนที่มาจากกหนังสือ 69 คัมภีร์จีนสอนลูกหลานนิ
เคยอ่านเจออะ เป็นคำสอนดีมากเลย ถ้าคิดและทำตามได้ก็สุดยอดมากมายเลย