หากเสี้ยวหนึ่ง ของชีวิต เคยผิดพลาด
ก็ไม่อาจ เปลี่ยนแปร และแก้ไข
เหมือนก้าวเดิน แล้วล้มลง ไม่จงใจ
ไม่รู้ได้ ในหนทาง ทางที่เดิน
เมื่อรู้ผิด แล้วแก้ไข ให้ถูกต้อง
ตามครรลอง ที่ดี นี้เถอะหนา

แล้วเริ่มต้น กันใหม่ อีกซักครา
จะรู้ว่า ควรเดินทาง นั้นอย่างไร
ล้มแล้วลุก เดินใหม่ ด้วยใจสู้
แม้จะรู้ หมดหวัง พลังสิ้น
ถ้าชีวิต ไม่ลบ กลบแผ่นดิน
ไม่ควรสิ้น ความหวัง ฝังตัวตน

แล้วฮึดสู้ ด้วยพลัง ที่ยังเหลือ
ค่อยเพิ่มเชื้อ พลังใจ เริ่มฝึกฝน
ถ้าเราไม่ ช่วยตัว ของตัวตน
แล้วผู้คน อื่นใด ไหนช่วยเรา
อันเส้นทาง ข้างหน้า ยังยาวไกล
หยุดทำไม ท้อแท้ ยอมแพ้เขา

ใครจะเยาะ ถากถาง ว่าตัวเรา
ก็ช่างเขา ปะไร อย่าไปแคร์
ไม่มีใคร ให้โอกาส อย่าขาดหวัง
จงก้าวย่าง ด้วยใจ ได้โดยแท้
ไปยังที่ อยากเป็นไป ไม่ผันแปร
ไม่ต้องแล ดูอดีต ที่ผิดมา

ไม่มีใคร ไม่มี ที่ไม่ผิด
ไม่ควรคิด ตัวดีเลิศ ประเสริฐศรี
แล้วเหยียดหยาม โดยกระทำ การย่ำยี
คนเคยที่ ทุกข์มา อย่าซ้ำเติม
หากว่าท่าน เป็นฅน ใช่คนหยัก (สักแต่ว่าเป็นคน)
เป็นฅนสัก แต่ว่าคน ลองค้นหา
ดีหรือชั่ว ใครจัก อยากนำพา
อยากได้มา สิ่งที่ ดีดีกัน
ให้โอกาส แก่กัน และกันบ้าง
อย่าปิดทาง ที่ดี นี้ซิหนอ
สิ่งที่ดี มีอยู่ ยังเฝ้ารอ
โปรดเถิดขอ ให้ความหวัง กำลังใจ

วันข้างหน้า ฟ้าสว่าง หนทางสด
ใสหมดจด มีอยู่ คุณรู้ไหม
ก้าวเถิดก้าว เดินต่อ อย่าท้อใจ
เราคุณจะได้ มีสุข หมดทุกข์เอย