...สาวอิสานครวญ...

ศิลปิน...คุณรุ่งฤดี เพ่งผ่องใส


[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=10372s2[/wma]


@ใช้ฟังเพื่อความคิดถึง ถ้ายังพอหาซื้อได้ โปรดอุดหนุนศิลปินค่ะ