อยากฟังแหล่ม่วนๆอยู่เด้อครับว่างๆๆกะเอามาลงให้ฟังแน่เด้อครับสิเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง