…ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง…

ขับร้อง: เกศินี วงศ์ภักดี/ ผู้แต่ง: รักษ์ รักพงษ์

เพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูง เป็นเพลงประกอบภาพยนต์เรื่องโทน ฉายเมื่อประมาณปีพศ. 2513


...ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง...


[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=1215s2[/wma]


…ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง…

ขับร้อง: เกศินี วงศ์ภักดี/ ผู้แต่ง: รักษ์ รักพงษ์

ต่ำคือแดนเขตแผ่นดิน
เขตเมฆินทร์เขตแดนฟ้า
สูงส่งเหลือคณาพาให้คะนึง
แดนดินแดนฟ้าตราไว้ประหนึ่ง
แยกส่วนที่พึงตรึงรั้วกั้นฟ้าแบ่งดิน

แต่ดวงใจคน ดิ้นรนไม่รู้แดนถิ่น
ไม่อาจแบ่งฟ้าดิน มันโผผินบินผ่านหาญกล้า
เรื่องดวงใจไม่มีแดน
เขตเมืองแมนจะไปหา หัวใจมันกล้า
แดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกกลัว

แต่ดวงใจคน ดิ้นรนไม่รู้แดนถิ่น
ไม่อาจแบ่งฟ้าดิน มันโผผินบินผ่านหาญกล้า
เรื่องดวงใจไม่มีแดน
เขตเมืองแมนจะไปหา หัวใจมันกล้า
แดนฟ้าต่ำดินสูงได้ไม่นึกกลัว...


@ใช้ฟังเพื่อความคิดถึง ถ้าผลงานยังพอหาซื้อฟังได้ โปรดอุดหนุนศิลปินค่ะ