เพลงเก่าอีกเพลงครับ กะม่วนคือกัน

มอบพิเศษให่ยายหนูซิงเด้อครับ :1-:1-:1-


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=-gyf19IO_ik&feature=related