...ทุ่งนางคอย...

ศิลปิน...แวว มยุรา

[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=137s2[/WMA]


@ ใช้ฟังเพื่อความคิดถึง ถ้าผลงานยังพอหาซื้อได้ โปรดอุดหนุนศิลปินค่ะ